Podsumowanie – 09/2023

26/09/2023

Zaprojektowane mieszkania (faza koncepcyjna/projekt budowlany; nie obejmuje projektów konkursowych): 4351 / 228 750 m2

Mieszkania zrealizowane i oddane do użytku: 2149 / 109 449 m2

Mieszkania w budowie: 360 / 19006 m2

Stan na 26/09/2023Comments are closed.