Mieszkanie +

20/07/2017

Prezentujemy projekt przygotowany w ramach konkursu architektonicznego zorganizowanego przez BGK Nieruchomości S.A.

Punktem wyjścia do prezentowanej propozycji konkursowej było zaprojektowanie otwartego systemu, który dzięki połączeniu w jednym układzie różnorodnej typologii zabudowy (budynki klatkowe, korytarzowe, galeriowe) pozwala z łatwością dostosować parametry całego zespołu do wymiarów konkretnej działki. 

Przedstawiona w projekcie konkursowym zabudowa, dostosowana do kształtu, wymiarów i orientacji zadanej teoretycznej działki budowlanej, to sekwencja równoległych do siebie budynków, w optymalnym pod względem nasłonecznienia mieszkań układzie wschód- zachód, tworzących półotwarte w kierunku północnym i południowym, zróżnicowane w charakterze i sposobie zagospodarowania dziedzińce. Mieszkania zostały rozdysponowane w układzie klatkowym (punktowym) oraz galeriowym.

u3_z lotu_ptaka
U2_FINALNE2
u1_konkurs2Comments are closed.